pat109
Thành viên mới
Ngày gia nhập: 10 2007
Bài viết: 1
-------------------------
Liệt kê tên các file có cùng phần mở rộng (*.txt...)
Bạn nào có cách liệt kê tên các file trong 1 thư mục, các file có cùng phần mở rộng, các thư mục chứa trong 1 thư mục không.Giúp mình với.

Cảm ơn nhiều .