Come as guests, stay as family.

I ♥ 4MGHC


Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Với mong muốn có một Website hỏi đáp chất lượng 4MGHC đã ra đời. Đây là cộng đồng hỏi đáp dành cho lập trình viên, sinh viên, các bạn ưu thích lập trình... Việt Nam. Huy vọng các bậc tiền bối, các bằng hữu gần xa chung tay chia sẽ, giúp đỡ, giải đáp các thắc mắc trên Website. Cùng nhau củng cố, đóng góp cho sự nghiệp phát triển thông tin, công nghệ của đất nước.
Trong diễn đàn bạn có thể
 1. Hỏi đáp trong diễn đàn
 2. Đánh giá và like bài post
Đăng ký

Số người đang xem trên diễn đàn: 1153
1
 1. Tân thế giới
  Posts:
  784320
  Vote:
  2
  Like:
  3
  Tìm dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất
  Image
  Image
  Users online on this topic: 1
  doantai1988
  Awaiting Email Confirmation
  Ngày gia nhập: 10 2009
  Bài viết: 3
  -------------------------
  Tìm dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất
  BT tìm dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất

  Code:
  Code: Select all

  void dayconlientiepcotongdainhat(int a[],int n)
  {
  int sum=0,dau,cuoi,max=sum-1,temp=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  sum+=a[i];
  if(sum>max)
  {
  max=sum;
  dau=temp;
  cuoi=i;
  }
  if(sum<0)
  {
  temp=i+1;
  sum=0;
  }
  }
  for(i=dau;i<=cuoi;i++)
  cout<<a[i];
  cout<<endl<<max;
  }

  Test:

  n=7 4 -5 6 -4 2 3 -7

  n=4 0 -1 -2 -3

  n=4 -1 -2 -3 -4 ->sai nhưng nếu khai báo biến đầu hàm kiểu float thì lại đúng

  Mình ko hiểu tại sao lại như vậy?

  Bạn nào giải thích giúp với
  Image 0
  Image
 2. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  butbi_pro
  Thành viên chính thức
  Ngày gia nhập: 04 2010
  Bài viết: 30
  -------------------------
  khởi tạo sum = a[0]

  sau đó vòng lặp chạy từ 1->n

  bạn thử sửa xem sao?
  __________________

  ...

  Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?

  Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa?

  Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa?

  Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

  ...
  Image 0
  Image
  Image
 3. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  peterdrew
  Banned
  Ngày gia nhập: 01 2010
  Nơi ở: до свидания!
  Bài viết: 1,827
  -------------------------
  Trích dẫn:
  Nguyên bản được gửi bởi butbi_pro
  Quote: Select all

  khởi tạo sum = a[0]

  sau đó vòng lặp chạy từ 1->n

  bạn thử sửa xem sao?


  Dùng lặp duyệt từ 1->n thì coi như sai! (Bỏ).
  Image 0
  Image
  Image
 4. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  doantai1988
  Awaiting Email Confirmation
  Ngày gia nhập: 10 2009
  Bài viết: 3
  -------------------------
  hic ktra lại rồi, dãy toàn số âm ra sai
  Image 0
  Image
  Image
 5. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  peterdrew
  Banned
  Ngày gia nhập: 01 2010
  Nơi ở: до свидания!
  Bài viết: 1,827
  -------------------------
  Thấy cái này hay hay:

  PHP Code:
  Code: Select all


  summax=0;
  for(i=0,i<n,i++) //n là chặn trên của mảng.
  {
  sumtmp=0;
  for{j=i,j<n,j++)
  {
  sumtmp=sumtmp+a(j);
  if (sumtmp>summax)
  {
  summax=sumtmp;
  pos_start=i //Vị trí bắt đầu của dãy có tổng max.
  pos_end=j //Vị trí kết thúc của dãy có tổng max.
  }
  }
  }

  Image 0
  Image
  Image
 6. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  doantai1988
  Awaiting Email Confirmation
  Ngày gia nhập: 10 2009
  Bài viết: 3
  -------------------------
  trích từ quyển sách Những viên ngọc trong kỹ thuật lập trình của Jon Bentley

  Algorithms2:O(N2)

  Tổng a[L..U]= Tổng a[L..U-1]+a[U]

  Code:
  Code: Select all

  maxsofar=0;
  for (L=1;L<=n;L++)
  {
  sum=0;
  for (U=L;U<=n;U++)
  {
  sum=sum+a[U];
  maxsofar=max(maxsofar,sum);
  }
  }

  thuật toán này sẽ sai nếu nhập dãy toàn số âm

  với lại độ phức tạp là O(N^2) mà mình đang làm btap tối ưu hóa cấu trúc
  Image 0
  Image
  Image
 7. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  trihn_kt
  Thành viên nhiệt tình
  Ngày gia nhập: 09 2009
  Nơi ở: 205Bee
  Bài viết: 231
  -------------------------
  Mình đóng góp code cái. Loằng ngoằng quá

  C++ Code:
  Code: Select all

  Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code
  #include <iostream>

  using namespace std;

  int tong(int a[], int left, int right)
  {
  return left==right ? a[left] : a[left]+tong(a, left+1, right);
  }

  int main()
  {
  int a[100], n;
  cin >> n;
  for (int i=0; i<n; ++i)
  cin >> a[i];

  int max = a[0], max1;
  int imax = 0, jmax = 0;

  for (int i=0; i<n; ++i)
  for (int j=i; j<n; ++j)
  {
  if(i==0 && j==n-1)continue;
  max1 = tong(a, i, j);
  if(max1 > max) {max = max1; imax = i; jmax = j;}
  }

  cout << "\nDay ban dau: ";
  for (int i=0; i<n; ++i)
  cout << a[i] << " ";

  cout << "\nDay con co tong max: ";
  for (int i=imax; i<=jmax; ++i)
  cout << a[i] << " ";
  cout << "\nn = " << max;
  system("pause");
  }
  Image 0
  Image
  Image
 8. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  doantai1988
  Awaiting Email Confirmation
  Ngày gia nhập: 10 2009
  Bài viết: 3
  -------------------------
  Code:
  Code: Select all

  void tongmax(int a[],int n)
  {
  int dau,cuoi=0,sum=0,max=a[0];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  sum +=a[i];
  if(sum>max)
  {
  max=sum;
  cuoi=i;
  }
  if(sum<0)
  {
  dau=i+1;
  sum=0;
  }
  }
  cout<<"maxsofar= "<<max<<endl;
  for(i=dau;i<=cuoi;i++)
  cout<<a[i]<<" ";
  }
  Image 0
  Image
  Image
 9. Ký Túc Xá
  Posts:
  2533979
  Vote:
  21
  Like:
  2
  Image
  Image
  thanhbaton
  Thành viên mới
  Ngày gia nhập: 11 2011
  Bài viết: 11
  -------------------------
  cho dãy n pt. tìm dãy con m (m<=n) sao cho dãy tổng lớn nhất (liên tiếp nhau) trong mảng. hjx mình làm cái tìm dãy l
  C++ Code:
  Code: Select all

  Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code
  int daylientiep(int A[20],int n)
  { for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  if(A[i+1]-A[i]==1) return 0;

  else return daylientiep(A,n-1) ;
  if(A[i]-A[i+1]==1) return 0;
  else return daylientiep(A,n-1) ;
  }

  cout<<A[i]<<"\t"<<A[i+1];
  }
  Image 0
  Image
  Image
1